Konkursy przedmiotowe

Przypominamy, że uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursach przedmiotowych organizowanych na zlecenie Kuratorium Oświaty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.programy merytoryczne wszystkich konkursów dostępne są u nauczycieli przedmiotów oraz na stronie internetowej MSCDN – https://konkursy.mscdn.pl/

Konkursy dla uczniów klas gimnazjalnych rozpoczynają się 17 października i obejmują następujące przedmioty:

 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język rosyjski,
 • język francuski,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • historia,
 • geografia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • chemia,
 • matematyka.

Uczniowie klas VII mogą uczestniczyć w konkursie matematycznym (17 listopada) i polonistycznym (15 listopada).

Wszystkie konkursy rozpoczynają się w terminie podanym w harmonogramie (Zacznik 1_Harmonogram-gimnazjum) o godz. 9.00 i trwają na etapie szkolnym – 90 minut. Uczestnik konkursu przynosi zgodę rodziców (według odpowiedniego druku – Zacznik 2_Zgoda rodzicw_opiekunw) oraz legitymację szkolną. Nie wolno używać podczas konkursu telefonu, żadnego sprzętu elektronicznego ani innych pomocy naukowych. Prace uczniów są pisemne,  kodowane i sprawdzane przez szkolne komisje. Po sprawdzeniu prac każdy uczestnik może zapoznać się z własną ocenioną pracą – dostępna u nauczyciela. Uczeń, który uzyska 80% i więcej punktów, zostaje zakwalifikowany do etapu rejonowego.

Szczegółowe warunki, zasady i przysługujące laureatom przywileje – opisują regulaminy:

Regulamin konkursw_SP_1

Regulamin_konkursow_gimnazjum

Zachęcamy do podjęcia trudu i udziału w konkursach.