Plan pracy na październik 2017

HASŁO MIESIĄCA – ŚWIĘTO PATRONA, Z MUZĄ KLIO
(historia i wiedza o społeczeństwie)

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Konkursy kuratoryjne – etap szkolny

 

I. Saganowska – koordynator

 

wg harmono-gramu MSCDN
Imieniny muzy Klio – warsztaty tematyczne i konkursy L. Kłos, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie październik

Sportowe Igrzyska Integracyjne

 

M. Grzyb i zespół ds  integracji

(we współpracy z MOSIRE-m)

10.10.17
Powiatowy Konkurs Krasomówczy – etap szkolny P. Aniszewski 10.10.2017
Jan Paweł II w literaturze K. Duczek, A. Borkowska 12.10.2017
Dzień Komisji Edukacji Narodowej B. Sawczuk 13.10.2017
„Piątek trzynastego” – akcja samorządu uczniowskiego J. Kołodziejczyk + SU 13.10.2017
Święto Patrona Szkoły

n-le religii, plastyki, muzyki

A. Korkosz – koordynator

16.10.2017

 

Zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia I. Szulawska 16.10.2017

X Powiatowy Dzień Papieski:

– otwarcie ulicy Jana Pawła II

– spotkanie z okazji 10-lecia Powiatowych Dni Papieskich

dyr. G. Wyszogrodzki

I. Saganowska

A. Kożuchowska

17.10.2017
Powiatowy Przegląd Patriotyczny – konkurs recytatorski – etap szkolny A. Kożuchowska 18.10.2017
Pasowanie na czytelnika K. Duczek, A. Borkowska 20.10.2017
Pasowanie na ucznia klas I A.Majszyk, I. Szulawska 27.10.2017

Dni Kultury Żydowskiej (współorg.)

– lekcja otwarta z historii – godz. 14.45

E. Borkowska

27-28.10.2017

24.10.2017

Zajęcia ruchowe metodą Veroniki Sherborne w kl. I M. Grzyb, A. Korkosz 30.10.- 3.11.17
Wybory do Samorządu Uczniowskiego w oddziałach przysposabiających do pracy A. Wiesner + SU 09 – 23.10.2017
Dzień Pamięci w oddziałach przysposabiających do pracy A.Wiesner+ SU 31.10.2017
Konkurs Plastyczny dla dzieci klas I i zerówki z okazji Dnia Patrona Szkoły – LAURKA dla PAPIEŻA nauczyciele klas I i zerówki październik
Konkurs ekologiczny „Okaż kulturę i chroń naturę” S. Rybiński październik
Samorząd Uczniowski czyta dzieciom J. Kołodziejczyk + SU październik
Wycieczka śladami bohaterów “Kamieni na szaniec” – oddziały przysposabiające do pracy A.Wiesner październik
Warsztaty językowe Nauka Bez Granic dla klas językowych

M. Brewczyńska, I. Krupa,

M. Gromulska

październik
Halloween, czyli nieznane oblicze dyni (konkurs na przepisy z dyni + poczęstunek) K. Łada, E. Krendler ostatni tydzień października
Promowanie znajomości elementów pierwszej pomocy na świetlicy szkolnej

I. Ciesielska

L. Smużyńska

październik
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada szkoleniowa – Klasa w projekcie – dobre doświadczenie biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kluczowych kompetencji

wszyscy nauczyciele

dwie osoby szkolące

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

10.10.2017

godz. 15.30

dwie grupy równolegle

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wycieczka Biuro Podróży PIENIO TRAVEL 14.10.2017
Rada szkoleniowa – Kreatywne zabawy dla młodszych dzieci

nauczyciele zerówki, kl. I, pedagog, psycholog

chętni nauczyciele

19.10.2017

godz. 17.00

Zebranie z rodzicami i dzień otwarty dyrekcja, nauczyciele 24.10.2017
Lekcja otwarta z języka angielskiego, rozpowszechnianie akcji Erasmus +

I. Krupa

K. Łada, M. Brewczyńska

26.10.2017