Plan pracy na wrzesień 2017

HASŁO MIESIĄCA – INTEGRACJA/KONKURSY PRZEDMIOTOWE

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego

 

A. Kożuchowska

chętni nauczyciele

02.09.2017
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 I. Krupa, N. Ostrowska 4.09.2017
Warsztaty sitodruku i dubbingu oraz wernisaż prac Warhola w ramach Festiwalu Himilsbacha w MDK

A. Kożuchowska

I. Saganowska

6, 7, 9.09.2017
Spotkanie integracyjne dla kl. VII

wychowawcy kl. VII

samorząd uczniowski

8.09.2017
Międzynarodowy Dzień Kropki J. Sułek / A. Kożuchowska
chętni nauczyciele
15.09.2017
Testy diagnozujące dla kl. VII (testy na wejście) oraz testy diagnozujące poziom znajomości języka obcego

nauczyciele przedmiotów

 

do 15.09.2017
Akcja „Sprzątanie świata” G. Olczak 16.09.2017
„Lampka pamięci” L. Kłos 18.09.2017
Lekcja w kinie – efekty specjalne E. Pszczółkowska 21.09.2017
Pierwszy Dzień Jesieni

J. Kołodziejczyk

samorząd uczniowski

22.09.2017
Do you read in English? – szkolne czytanie w języku angielskim – „Harry Potter” I. Krupa, M. Brewczyńska 26.09.2017
Światowy Dzień Języków Obcych – akcja informacyjna dla uczniów. Projekt na lekcjach j angielskiego „Jak uczyć się języków obcych?” nauczyciele j. angielskiego 26.09.2017
Szkolne eliminacje konkursu krasomówczego P. Aniszewski wrzesień
Akcja charytatywna na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Falbogach R. Ziółkowska wrzesień
Udział klas w zajęciach festiwalowych XX Festiwalu Nauki  w Warszawie E. Pszczółkowska zgodnie z terminarzem
Wystawa o rotmistrzu Pileckim i spotkanie z rodziną n-le historii i MZM wrzesień
Strona niemiecka w gazetce szkolnej B. Sawczuk przez cały rok
Diagnoza pedagogiczna uczniów klas I I. Szulawska, A. Majszyk wrzesień
Jestem bezpieczny – spotkanie z policjantem uczniów kl. I i oddziału przedszkolnego nauczyciele kl. I, oddziału przedszkolnego wrzesień
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Rada Pedagogiczna – organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018 dyrekcja 01.09.2017
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli I. Ciesielska 05.09.2017
Spotkanie dla przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów w sprawie tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

I. Saganowska

J. Kołodziejczyk

M. Złotnik

07.09.2017
Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły, przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego dyrekcja 12.09.2017
Zebranie z rodzicami – informacyjno-organizacyjne, wybór Rady Rodziców

dyrekcja

wychowawcy

19.09.2017
Dyskoteka szkolna

J. Kołodziejczyk

samorząd uczniowski

26.09.2017
Tydzień „wycieczkowy” wychowawcy klas 25.09-08.10.2017