Zapraszamy rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie. które odbędzie się 19 września według następującego harmonogramu:

godz. 16.00 – spotkanie dyrektora, pedagoga i wychowawców z rodzicami uczniów z oddziałów przysposabiających do pracy (w siedzibie OHP)

godz. 17.30 – spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas VII (w szkolnej stołówce); spotkanie wicedyrektora i pedagoga z rodzicami uczniów klas II gimnazjum (w nowej sali gimnastycznej); spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. O, I szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum (w salach lekcyjnych);

godz. 18.00 – spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów kl. O i I (w szkolnej stołówce); spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów kl. VII i II gimnazjum (w salach lekcyjnych);