Patriotyczna wystawa

11 września w naszej szkole, dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej pana Leszka Celeja, zagościła wystawa – Rotmistrz Witold Pilecki – Polak, Mąż, Ojciec, Bohater. Dzięki temu uczniowie mają możliwość poznania bohaterskiej postaci Witolda Pileckiego i jego biografii. Informacje zamieszczone na tablicach są szczególnie cenne dla uczniów klas siódmych, w następnym roku będą się oni uczyli o historii II wojny światowej i komunistycznym terrorze. Także uczniowie klas gimnazjalnych w osobie Pileckiego spotkają człowieka honoru, niezłomnego Polaka, a także kochającego męża i ojca. Dopełnieniem wystawy będzie spotkanie z członkiem rodziny rotmistrza. Zachęcamy wszystkich do oglądania wystawy i czytania informacji o Witoldzie Pileckim – plansze znajdują się na górnym korytarzu.