WYCHOWANIE – wspólna sprawa

W czwartkowy wieczór (7 września) w szkolnej stołówce spotkali się przedstawiciele rodziców, uczniów i nauczycieli, by wspólnie zastanowić się nad kształtem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Podczas dwugodzinnych warsztatów poprowadzonych przez pedagoga szkolnego panią Justynę Kołodziejczyk, psychologa szkolnego panią Monikę Złotnik i wicedyrektor Izabelę Saganowską udało się wypracować:

  • model absolwenta,
  • wartości, na których chcemy wspólnie budować wychowanie,
  • analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony szkoły, szanse i zagrożenia.

Na koniec wspólnie ustaliliśmy główne cele działań wychowawczo-profilaktycznych. Na ich podstawie powstanie dokument, który uchwali Rada Rodziców z porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Wychowanie to ważna i wspólna sprawa! Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za twórczą i konstruktywną pracę.