“Zerówka” wystartowała

W dniu 30 sierpnia odbył się w szkole dzień adaptacyjny dla grupy przedszkolnej (“zerówki”). Licznie przybyłe przedszkolaki zostały oprowadzone po szkole oraz brały udział w zabawach ruchowych i muzycznych w nowej sali zorganizowanych przez p. Martę Woźnicę. Dzieci wykonały prace plastyczne (własny portret), które zostały wykorzystane jako dekoracja na tablicy w sali. Na zakończenie dzieci, nauczyciel i rodzice bawili się chustą animacyjną na placu szkolnym. Od 1 września praca w “zerówce” ruszyła pełna parą!