Plan pracy na maj 2017

HASŁO MIESIĄCA – SPORT – TO LUBIĘ!

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA REALIZACJA – DATA, PODPIS
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja L. Kłos

04.05.2017

(zreal. 28.04.17)

Konkurs Przyrodniczy Bułhaka 2017 – etap szkolny N. Ostrowska 08.05.2017
Testy diagnozujące dla kl. II przewodniczący zespołów przedmiotów egzaminacyjnych 10-12.05.2017
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Miasta i Powiatu Nauczyciele wychowania fizycznego 18.05.2017
Turniej piłki siatkowej dla uczniów kl. II i III K. Chłopik 20.05.2017

Konkurs Przyrodniczy Bułhaka 2017 – etap powiatowy

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

N. Ostrowska

22.05.2017

 

27.05.2017

Sesja popularnonaukowa – „Znani i nieznani …osoby zasłużone dla miasta, powiatu, regionu” L. Kłos 23.05.2017
Prezentacje projektów edukacyjnych M. Jaguścik 25.05.2017
Maraton fitness A. Szewczyk 25.05.2017
Planetarium dla klas językowych R. Ziółkowska 26.05.2017
„Spacer nieznanymi ścieżkami stolicy”- wycieczka dla uczniów z oddziałów przysposabiających do pracy

samorząd uczniowski

A. Wiesner

30.05.2017
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska R. Ziółkowska maj
Wojewódzki  Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” A. Lubieniecka maj
Zbiórka elektroodpadów N. Ostrowska maj
„Jeden z 10” konkurs wiedzy gimnazjalnej K. Duczek, A.Borkowska maj
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE
Wystawianie ocen przewidywanych nauczyciele, wychowawcy do 07.05.2017
Zebranie z rodzicami dzień otwarty – informacja o ocenach przewidywanych, warunki poprawy

dyrekcja

nauczyciele

09.05.2017
Dodatkowy dzień wolne od zajęć dydaktycznych   2.05.2017
Wycieczka zagraniczna – Malta

M. Brewczyńska

I. Krupa, E. Gromska

6-13.05.2017

13-20.05.2017

Czas „wycieczkowy”

 

wychowawcy klas 29.05 – 9.06.2017