Plan pracy na luty 2017

HASŁO MIESIĄCA – MODA NA POLSKI

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

MODA na POLSKI

– „Windowsy”  – zadania indywidualne

– grupowy konkurs międzyklasowy

 

A. Kożuchowska

nauczyciele poloniści

 

1-7.02.2017

03.02.2017

 

Konkurs na wyklejankę wzorowaną na pracach plastycznych Wisławy Szymborskiej – dla uczniów, nauczycieli i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

A. Kożuchowska styczeń-luty

MODA na POLSKI „Język polski łączy pokolenia” – wykład otwarty pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dla uczniów GM2, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz reprezentantów mińskich gimnazjów;

– podsumowanie konkursów szkolnych oraz konkursu miejskiego;

 

A. Kożuchowska

 

09.02.2017

godz. 12.00

Literacka dekoracja szkoły

 

A. Wiesner 01-10.02

„Językowy zawrót głowy”- międzyklasowe konkursy i łamigłówki polonistyczne dla oddziałów przysposabiających do pracy

 

A.  Wiesner 01.02-8.02.2017

Młodzież zapobiega pożarom – ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej – etap szkolny

 

N. Ostrowska, S. Rybiński 08.02.2017
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla gimnazjalistów ‘Macierzanka” – eliminacje szkolne N. Ostrowska 08.02.2017

Lekcje o samorządzie – wycieczki do urzędu miasta

 

U. Ćwiek luty

Warsztaty antydyskryminacyjne dla kl. I

 

M. Grzyb 1-10.02.2017
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE

Szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii, matematyki, geografii, biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie

 

I. Saganowska

Firma NUADU

28.02.2017

godz. 15.30

sala nr 11

Ferie zimowe

 

wszyscy 13-26.02.2017

Dyskoteka ostatkowa

 

N. Ostrowska z kl. 3F 28.02.2017