Najlepsi poloniści

Poznaliśmy dziś (28 lutego) najlepsze polonistycznie klasy starsze w naszej szkole. Przez cały tydzień po feriach bawiliśmy się językiem polskim w ramach MODY NA POLSKI. Świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Były windowsy, były konkursy indywidualne, były wystawy lapbooków i plakatów. A w piątek – odbyły się konkursy międzyklasowe. Najpierw rywalizowały klasy ósme, a na kolejnej godzinie lekcyjnej – klasy siódme. Trzyosobowe zespoły rywalizowały ze sobą w czterech kategoriach – ortografia i poprawność językowa, lektury, frazeologia i teksty kultury. Pomiędzy rundami wszyscy oglądali filmiki, w których Grzechu i Pucuł przekonywali, że warto używać poprawnej polszczyzny. Multimedialny konkurs prowadzony przez szefową polonistów – panią Agnieszkę Kożuchowską wzbudził wiele emocji. Uczniowie rywalizowali ze sobą w atmosferze fair play i dobrze się bawili. Jury, czyli pani Katarzyna Duczek, pani Anna Borkowska i pani Izabela Saganowska oceniało odpowiedzi uczniów. Wśród klas ósmych zwyciężyła 8A, a wśród klas siódmych – 7c. Rada Rodziców ufundowała dla zwycięzców nagrodę finansową – obie klasy otrzymały po 100 zł na wydatki związane z integracją klasy. Drugie miejsce na podium przypadło klasom 8b, 8c i 7a, a kolejne – 8d, 7b i 7d. Gratulujemy wszystkim uczniom i przypominamy:

POPRAWNA POLSZCZYZNA ŹRÓDŁEM SUKCESÓW

W ŻYCIU PRYWATNYM i ZAWODOWYM!

UWAGA! PROFILAKTYKA ZDROWOTNA w związku z przypadkami koronawirusa

Featured

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa informujemy, że:

1. na godzinach z wychowawcą będą przeprowadzone rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

2. w łazienkach zostały wywieszone instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

3. apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

4. jeśli uczeń lub rodzic nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

5. jeśli uczeń lub rodzic wrócił z terenów występowania koronawirusa lub miał kontakt z osobą chorą, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

6. informacja dla rodziców dziecka do 8. roku życia – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy
(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, U. 2017, poz. 1368);

KONTAKT do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Plac Kilińskiego 10 w Mińsku Mazowieckim, tel.25 7582232, e-mail: minsk@psse.waw.pl

http://minsk.psse.waw.pl/

 

 

Figury w otaczającym nas świecie

Dni matematyki to zabawa, w którą włączają się nie tylko uczniowie klas starszych. Chętnie biorą w nich udział również dzieci z klas młodszych. To właśnie one przygotowały piękne prace na konkurs “Figury w otaczającym nas świecie”. Prace przedstawiały figury płaskie i bryły, które nasi uczniowie dostrzegają w przedmiotach codziennego użytku. Dzieci zauważyły je chociażby w piłce do gry, gałkach lodów, oknach, pojazdach, a nawet na boisku. Zwycięska praca przedstawiała ułamki, których można się uczyć, krojąc i pałaszując pizzę. Autorem tej pracy jest Oliwier Łoboda z klasy 2b. Drugie miejsce zajął Krzysztof Rudnicki z klasy 1d, a trzecie zdobyła Kornelia Piotrowska-Lipka z klasy 1d. Jury bardzo spodobały się także prace Dawida Banaszka z klasy 1a, Viktorii Solodiuk z klasy 1a  i Julii Gągol oraz Miłosza Sikorskiego z klasy 0a i Marysi Legat z klasy 0a, więc  matematyczki pani Agnieszka Krasuska i Joanna Sułek postanowiły przyznać ich autorom wyróżnienie. Dziękujemy wszystkim za prace. Gratulujemy kreatywności!

Po feriach – BALUJEMY!

Rada Rodziców zaprasza wszystkich Uczniów na Bal Walentynkowy-Karnawałowy, który odbędzie się dnia 25 lutego 2020 roku (wtorek) w godzinach:
– 14.00 – 17.00 uczniowie klas 0-3,
– 17.30 – 20.30 uczniowie klas 7-8
Biletem wstępu jest strój karnawałowy / maska. Prosimy o zabranie ze sobą dobrego humoru. W programie, m.in.:
– wybór Miss i Mistera Balu,
– gry i zabawy,
– tańce integracyjne,
– fotobudka,
– poczęstunek.
Oprawę muzyczną zapewni DJ FULLER!!!
Uczestnictwo w balu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w celu promocyjnym szkoły. Szczegóły – na plakacie:

Egzaminy – na próbę

Uczniowie klas ósmych trzy ostatnie dni stycznia poświęcają na oswojenie procedur egzaminacyjnych. W środę pisali egzamin próbny z języka polskiego, w czwartek z matematyki, a w piątek – z języka obcego. Ubrani w galowe stroje, uzbrojeni w czarno piszące długopisy codziennie losowali numery stolików, przy których zmagali się z testami. Teraz nauczyciele mają tydzień na sprawdzenie prac i diagnozę, nad czym jeszcze należy popracować, by kwietniowy egzamin zakończył się dla każdego ucznia jego indywidualnym sukcesem. Mamy nadzieję, że styczniowa próba pomoże opanować stres, zapozna skutecznie z procedurami egzaminacyjnymi i zmotywuje do intensywnych przygotowań. Kochani ósmoklasiści! przed Wami trzy miesiące wytężonej pracy. Będziemy Was wspierać, ale to Wy musicie włożyć pracę i wysiłek, by wynik kwietniowego egzaminu był dla Was przepustką do wymarzonych szkół.

O strategiach przetrwania

W poniedziałek 27 stycznia obchodziliśmy 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tego samego dnia dr Agnieszka Nowak wygłosiła w naszej szkole kolejny wykład otwarty. Jego tematem były strategie przetrwania w niemieckim obozie koncentracyjnym. Opierając się na własnych badaniach prowadzonych na potrzeby doktoratu, prelegentka wskazała cztery strategie, które pozwalały przetrwać piekło na ziemi, czyli pobyt w obozie koncentracyjnym. Jedna z nich to uczciwość (gorliwe, a czasem nadgorliwe wykonywanie swoich zadań), druga została nazwana “za wszelką cenę”, kolejna to ucieczka, a ostatnia opierała się na kombinowaniu, spekulacjach, załatwianiu tego, co do przetrwania niezbędne (najczęściej jedzenia). Oczywiście żadna ze strategii nie dawała gwarancji przeżycia. Dodatkowymi atutami więźniów były zasoby własne, takie jak zdrowie, styl życia, system wartości, odporność psychiczna i inne. Ciekawy wykład zakończyły nie mniej ciekawe pytania od słuchaczy. W naukowym spotkaniu wzięli udział uczniowie klas ósmych z naszej szkoły, a także goście z innych mińskich szkół (m.in. z liceum na Pięknej, Ekonoma, SP1). Wierzymy, że takie spotkania rozwijają nas edukacyjnie, społecznie, ale są też szansą na uniknięcie powtórki z historii. Bo jeśli nie wyciągamy wniosków ze zdarzeń minionych, to historia niestety lubi się powtarzać. Dziękujemy prelegentce za bardzo interesujący wykład, a gościom i uczniom naszej szkoły za uważny odbiór trudnych treści.

Zebranie podsumowujące I semestr – ZAPRASZAMY RODZICÓW

Informujemy, że w we wtorek 28 stycznia odbędzie się zebranie podsumowujące I semestr. Spotkanie odbędzie się według następującego harmonogramu:

  • godz. 16.00 – spotkanie z rodzicami uczniów z oddziału przysposabiającego do pracy w budynku OHP;
  • godz. 17.15 – spotkanie pana dyrektora z rodzicami uczniów kl. 8;
  • godz. 17.30 – spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Najlepsi wyróżnieni

Podczas dzisiejszego apelu (22 stycznia) pan dyrektor oraz pani pedagog nagrodzili uczniów, którzy wyróżnili się swoją aktywnością i postawą w I półroczu. Brawa należą się wszystkim tym, którzy pracują na miarę swoich możliwości, są aktywni społecznie, angażują się w życie klasy i szkoły, reprezentują szkołę w różnorodnych konkursach. Mamy nadzieję, że na apelu podsumowującym II półrocze tych osób będzie jeszcze więcej. Gratulujemy wyróżnionym!

Wykład otwarty – ZAPRASZAMY

Zapraszamy uczniów kl. 8, a także uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty, który wygłosi dr Agnieszka Nowak w poniedziałek 27 stycznia o godz. 9.00. Temat wykładu będzie brzmiał: “Strategie przetrwania w niemieckim obozie koncentracyjnym”. Spotkanie odbędzie się w szkolnej hali widowiskowo-sportowej. Zainteresowane grupy z mińskich szkół prosimy o zgłoszenia telefoniczne (25 7589547) lub e-mailowe (szkola@sp3mm.pl) do piątku 24 stycznia.

Papieska szkoła dla innowatora

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła została wybrana jako jedna z 20 szkół w całej Polsce, w których realizowany będzie prestiżowy projekt „Szkoła dla innowatora”.

„Szkoła dla innowatora” to trzyletni projekt pilotażowy, który będzie realizowany w dwudziestu wybranych szkołach w całej Polsce. Zgodnie z założeniami ma on wspierać szkoły i rozwijać u młodych ludzi kompetencje proinnowacyjne. Następstwem pilotażu będą rekomendacje dotyczące proinnowacyjnych kompetencji dla całego systemu oświaty. Działania projektowe w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022 roku. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 400 szkół. Na podstawie wniosku ocenianego przez dwóch ekspertów wybrano 67 placówek, które znalazły się w drugim etapie rekrutacji. Polegał on na rozmowie z dyrektorem szkoły i wybranym nauczycielem. Pytano przede wszystkim o motywację udziału w projekcie i wizję szkoły jako przyszłej „szkoły dla innowatora”. Na podstawie tych rozmów wyłoniono 20 szkół w całym kraju, w których przeprowadzony zostanie innowacyjny projekt.

– To niezwykła szansa dla naszej szkoły, naszych uczniów i nauczycieli. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wziąć udział w tym projekcie. Chcemy być szkołą, która kształci mądrych, kreatywnych młodych ludzi, przygotowanych na wyzwania współczesnej rzeczywistości. Projekt jest wyzwaniem, ale i okazją do zdobycia wielu przydatnych kompetencji przez nauczycieli i cennych umiejętności przez uczniów – mówi Grzegorz Wyszogrodzki, dyrektor papieskiej trójki.

W każdej z wybranych szkół, także w naszej w przyszłym roku szkolnym (2020/2021) wyłoniona zostanie jedna klasa siódma, która przez dwa lata będzie prowadzona w nowatorski sposób. Działaniami wspierającymi objęci będą nauczyciele i dyrekcja, którzy zaczynają już niebawem intensywne szkolenia, by przygotować się do nowych wyzwań od września. To wsparcie pozwoli prowadzić z uczniami ciekawy program rozwijający kompetencje proinnowacyjne (np. kreatywność, samodzielność myślenia, współpracę, liderowanie, umiejętność uczenia się itd.). Program to także spotkania z innowatorami, wycieczki edukacyjne, doposażenie szkoły i nowoczesne narzędzia edukacyjne. Rozwiązania, które się sprawdzą, będą po zakończeniu pilotażu stopniowo rozszerzane, wprowadzane do innych klas i szkół.

Do udziału w projekcie zostanie zaproszona jedna z siódmych klas – przenoszonych od września do naszej szkoły ze Szkoły Podstawowej nr 2 lub nr 5. Wychowawcą eksperymentalnej klasy będzie matematyczka i entuzjastka idei oceniania kształtującego – Joanna Sułek. Został już wybrany zespół nauczycieli, którzy będą uczyć w tej klasie (na zdjęciu) i przejdą w ramach projektu bardzo intensywne szkolenia (łącznie z wakacyjną 5-dniową szkołą letnią).

– Wybór naszej szkoły to ogromny sukces, ale odbieramy go także jako ogromną szansę dla całego lokalnego środowiska szkolnego – podsumowuje dyrektor Wyszogrodzki.

Projekt jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

EGZAMIN – na próbę!

Informujemy,  że w ostatnim tygodniu stycznia organizujemy w szkole EGZAMINY PRÓBNE dla uczniów klas  ósmych według następującego harmonogramu:

  • 29 stycznia (środa), g. 9.00 – język polski (120 minut)
  • 30 stycznia (czwartek), g. 9.00 – matematyka (100 minut)
  • 31 stycznia (piątek), g. 9.00 – język obcy (90 minut)

Chcemy “przetrenować” procedury egzaminacyjne, dlatego egzaminy odbędą się w hali sportowej (uczniowie z dostosowaniami w oddzielnych salach). Prosimy uczniów o galowy strój, zabranie ze sobą legitymacji szkolnej oraz odpowiednich przyborów szkolnych (długopis piszący na czarno, linijka). Prosimy o poważne potraktowanie testów jako ostatniej próby przed kwietniowym egzaminem ósmoklasisty. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!

OK KONFERENCJA

Dzięki pomysłowi i pracy pani Joanny Sułek w sobotę 11 stycznia kilkudziesięciu (dokładnie 68) nauczycieli spotkało się w naszej szkole, by rozmawiać o idei oceniania kształtującego. Konferencję otworzył pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, a zaraz po powitaniu gości wystąpienie miała pani Danuta Sterna, autorka książek o ocenianiu kształtującym, pomysłodawczyni OK zeszytu. Ekspertka pokazywała uczestnikom spotkania, jak uratować motywację uczniów i nauczycieli. Potem pani Joanna Sułek zaprezentowała dokładnie ideę OK zeszytu. O praktycznym zastosowaniu tego narzędzia mówili uczniowie i absolwenci naszej szkoły oraz przedstawiciele rodziców. Wszyscy zgodnie podkreślali, że OK zeszyt pomaga się uczyć. Ostatnią częścią konferencji były spotkania z praktykami – nauczyciele w małych grupkach mogli porozmawiać z ekspertami, którzy prowadzą od kilku lat OK zeszyty. Nie tylko można było obejrzeć autentyczne uczniowskie zeszyty, ale także rozwiać wszelkie wątpliwości związane z codzienną praktyką lekcyjną i stosowaniem elementów oceniania kształtującego. Tę część spotkania poprowadziły panie: Magdalena Niedziela, Jolanta Podsiadły, Agnieszka Kożuchowska, Irena Micek, Joanna Sułek, Karina Orłowska i Lidia Wacławek. To było bardzo inspirujące sobotnie popołudnie w szkole.

Dziękujemy Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz firmie “Atlas”, dzięki pomocy których konferencja nie wiązała się z żadnymi kosztami dla uczestników.

Cuda, cuda ogłaszają!

W dniu 06.01.2020 r. ulicami naszego miasta przeszedł szósty Orszak Trzech Króli. W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Cuda, Cuda ogłaszają!” Trasa marszu wyznaczona była od Kościoła NNMP do sanktuarium św. Antoniego z Padwy. Po Mszy o godzinie 12.30, na placu Stary Rynek można było spotkać świętego Mikołaja, śnieżynki, a także uczniów naszej szkoły, którzy radośnie śpiewali kolędy w czasie przygotowań do wymarszu. Reprezentacja była silna i liczna, ponieważ zebrało się około 25 osób nieprzestraszonych mrozem. Grała im na gitarze p. Agnieszka Nowak. Po występie zgromadzeni mogli obejrzeć scenkę walki dobra walki ze złem przygotowaną przez jedną ze wspólnot parafialnych. Następnie, przy śpiewie kolęd (tym razem wykonywały je przedstawicielki parafialnego chóru), orszak ruszył przez miasto. Orszak był podzielony na trzy kolorowe części, każdą z nich prowadził król, jadący na koniu lub na wielbłądzie. Po dotarciu na miejsce, królowie pokłonili się i złożyli dary Jezusowi. Następnie rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Warto zaznaczyć, że według organizatorów, tegoroczny orszak był rekordowy. Uczestniczyło w nim ok 3 tysięcy osób. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy być jego częścią.

Otwórz swe serce i oczy szeroko – szkolne spotkanie wigilijne

Klasy 2a i 3b wspólnie przygotowały przedstawienie “Dziewczynka z zapałkami” – opowieść o bardzo biednej dziewczynce żyjącej w odległych czasach. Baśń J. CH. Andersena porusza dobre i wrażliwe serca. Pośród bieganiny codziennego dnia warto spojrzeć na drugiego człowieka. Uczniowie poprzez dialogi, taniec oraz pantomimę próbowali wskazać każdemu z nas właściwą drogę. Przedstawienie obejrzała cała społeczność szkoły. To niezwykle poruszające spotkanie wigilijne zakończyły ciepłe i serdeczne życzenia pana dyrektora dla wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły.