Zebranie Rady Rodziców

W dniu 21 września 2019 roku o godzinie 17.30 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim odbędzie się zebranie Rady Rodziców z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców.
 4. Omówienie przez Dyrekcję planu finansowego Szkoły na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Szkoły na rok 2020.
 6. Omówienie harmonogramu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
 7. Omówienie rocznego preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 przygotowanego przez Prezydium Rady.
 8. Informacja o wysokości dotychczas zgromadzonych środków z akcji „Cegiełka na zakup nowego Sztandaru dla Szkoły”.
 9. Omówienie i zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Rodziców.
 10. Dyskusja na temat formy organizacji Balu karnawałowego oraz Dnia Dziecka w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

Monika Lubańska Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Telefon zaufania

Informujemy, że dziś tj.1 października została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Udzielają oni porad zarówno przez telefon, czat, jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybrany!!!

W piątek 27 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Podczas długich przerw siódmo- i ósmoklasiści  wybierali swoich reprezentantów. Zwyciężył Michał Gałązka z kl. 8A zdobywając 27 głosów. Drugie miejsce zajęła Nikola Dąbrowska z kl. 8D zdobywając 23 głosy, trzecie Aleksandra Małecka z kl. 8C z 21 głosami. Kolejne miejsca przypadły: Ustian Oganiesian, Aleksandrze Proczek i Emilii Jaworskiej.  Wszystkim odważnym startującym do SU gratulujemy i czekamy na spełnienie wyborczych obietnic.

 

Szkoła dla Rodziców

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w Mińskim Centrum Profilaktyki z siedzibą przy ul. Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim dla Rodziców uczniów szkół podstawowych będą realizowane warsztaty umiejętności wychowawczych “SZKOŁA DLA RODZICÓW”. Bezpłatne zajęcia będą prowadzone w miesiącach wrzesień – grudzień b.r. w każdą środę w godzinach 17.00-20.00.  Pierwsze spotkanie zaplanowano na 2 października. 

Szczegóły w załączniku poniżej.

oferta warsztatów szkoła dla rodziców

Wykaz przerw obiadowych i godziny pracy intendenta szkolnego

Od dnia 9 września obiady będą wydawane według grafiku:

I przerwa (11.25-11.45) – klasy pierwsze

II przerwa (12.30-12.45) – klasy drugie i trzecie

III przerwa (13.30-13.45) – klasy siódme i ósme

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin pracy Pani Intendentki.

poniedziałek od 7.00 do 12.00

wtorek od 7.00 do 12.00

środa od 11.30 do 15.30

czwartek nie pracuje

piątek od 7.00 do 13.00

Szatnia dla pierwszoklasistów

Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci i lepszą organizację pracy szkoły, informujmy, że SZATNIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH będzie w holu przy wejściu do świetlicy, od strony stadionu MOSiR. Zostaną tam ustawione wieszaki, które będą pod stałym monitoringiem wizyjnym. Bardzo proszę pierwszoklasistów i ich opiekunów o WCHODZENIE DO SZKOŁY właśnie WEJŚCIEM OD STRONY STADIONU MOSiR.

OBIADY

Informujemy, że zapisy na obiady odbywają się do dnia 06.09.2019 r. w godzinach pracy intendenta tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.

Obiady dla szkoły ruszają od 9 września 2019 r.

Koszt jednego obiadu (zupa + drugie danie + kompot) to 3,50 zł.
Stawka dzienna żywieniowa (śniadanie + obiad + podwieczorek) dla oddziału zerowego wynosi 7,00 zł.

Osoby, które nie uregulowały należności za obiady w poprzednim roku szkolnym nie zostaną zapisane na obiady od nowego roku szkolnego 2019/2020.

karta zgłoszenia na obiad 2019

1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana systemu płatności za żywienie, w związku z tym PRZYPOMINAMY!!!

 1. Nastąpiła zmiana numeru konta – prosimy wpłacać należną kwotę za żywienie na następujący NUMER KONTA SZKOŁY: 42 9226 0005 0024 4617 2000 0010
 2. Należna kwota za obiady zostaje naliczona na koniec miesiąca – płatności dokonujemy po zakończonym miesiącu (np. płatności za styczeń należy dokonywać do 8 lutego)
 3. Prosimy o nierobienie nadpłat!!! – prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka znajduje się na pasku (dzieci otrzymują paski na koniec miesiąca.

OFERTA WAKACYJNA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim zaprasza do skorzystania z oferty wypoczynku w następujących miejscach:

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A –  “Wakacje na Zielonym Wzgórzu” w okresie od 1 lipca do 28 sierpnia 2019 r. w godzinach 10.00-17.00 dla dzieci w wieku 6 do 17 lat.

Muzeum Ziemi Mińskiej z siedzibą przy ul. Okrzei 16 – warsztaty muzealne “Wakacje 2019 w muzeum” w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. w godzinach 10.00-11.30 dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

Pełna oferta wypoczynku na stronach internetowych w.w. instytucji.

 

Debatujemy o używkach

W dniach 8 i 9 maja 2019r. uczniowie klasy II A oraz wszystkich klas siódmych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez Panią Monikę Wnuk i  Pana Grzegorza Pazia z Zespołu Pedagogów „Dezyderia”. Programy profilaktyczne Dabata (dla uczniów klas starszych) i Cukierki (dla uczniów klas młodszych) sfinansowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To były swobodne zajęcia o ważnych dla młodzieży sprawach. Uczniowie docenili dobry kontakt z prowadzącymi, ciekawą formę zajęć i ważność poruszanych problemów.

Oferta Mińskiego Centrum Profilaktyki

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Mińskiego Centrum Profilaktyki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Tuwima 1. W ofercie placówki są bezpłatne porady specjalistów z dziedziny psychologii, prawa, psychoterapii i socjoterapii, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Ponadto od 1 lutego 2019 w Centrum prowadzone są dodatkowe dyżury adresowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, borykających się z trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej. Konsultacje w tej dziedzinie odbywają się w każdy piątek 11.30-14.30.

Szczegółowa oferta w załączniku.

oferta Mińskie Centrum Profilaktyki

Zmiany w płatności za obiady

 

UWAGA!!!

OD 1.01.2019r. nastąpiła zmiana NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim

ul. Budowlana 2

42 9226 0005 0024 4617 2000 0010

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek: Wyżywienie za miesiąc…..

W związku ze zmianami dotyczącymi zasad korzystania ze stołówki szkolnej, opłaty za żywienie od 1 stycznia 2019 r. będą naliczane na koniec miesiąca.

Opłaty za styczeń 2019 roku prosimy dokonywać w terminie do 8 lutego 2019 r.