Akcja charytatywna dzwonek na obiad

Samorząd Uczniowski pragnie serdecznie zaprosić do udziału w VI edycji programu „Dzwonek na obiad”, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących otrzymają stypendia obiadowe. Program ten realizowany jest przez Fundację „Być Bardziej”, która w ten sposób przyczynia się do zmniejszenia problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Zbiórka pieniędzy organizowana będzie w październiku, a jej finał odbędzie się 23-25 października w ramach “Dnia walki z niedożywieniem”. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji, pamiętajmy, że dobro powraca!

Szczęśliwe Siódemki

21 września 2020. Tę datę wszyscy siódmoklasiści zapamiętają na długo. Tego dnia wszystko przebiegało inaczej. Cały szkolny dzień spędziliśmy na zajęciach rozrywkowo-naukowych. Wzięliśmy udział w warsztatach integracyjnych z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Okazało się, że jeszcze wielu rzeczy nie wiedzieliśmy o sobie i naszych kolegach i koleżankach. Potem była gra terenowa. Z kartami pracy przemierzaliśmy ulice naszego miasta zgłębiając wiedzę o budynkach i pomnikach mijanych przez nas każdego dnia. Był też czas na sportową rywalizację.  W promieniach słońca graliśmy w nogę i siatkówkę. Na zajęciach z wychowawcą omawialiśmy założenia dnia „Szczęśliwych Siódemek” i wrażenia po jego zakończeniu. To był zdecydowanie udany dzień. Od 21 września lubimy naszą szkołę jeszcze bardziej.

Wpłaty na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice,
Przed nami kolejny – tym razem trudny rok szkolny i kolejny okres, który wymagać będzie od Nas Rodziców wsparcia finansowego i osobistego zaangażowania w życie Szkoły dla dobra Naszych Dzieci. Dzięki naszej pomocy uczniowie Szkoły mogą czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i powiatu, pogłębiać swoje zainteresowania i rozwijać swoje pasje. Licząc na Waszą wielką pomoc w bieżącym roku szkolnym planujemy (w miarę pozyskanych środków finansowych) wspieranie wielu inicjatyw, m.in.:
1) organizację Balu karnawałowego,
2) sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,
3) sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie,
4) sfinansowanie nagród książkowych dla wszystkich uczniów klas III oraz klas 0,
5) sfinansowanie zakupu dyplomów i biretów na pasowanie na ucznia klas I,
6) organizację Dnia Dziecka,
7) sfinansowanie zakupu rekwizytów i strojów teatralnych dla dzieci,
8) sfinansowanie w ramach akcji “CEGIEŁKA na NOWY SZTANDAR” nowego Sztandaru Szkoły,
9) wspieranie Samorządu Uczniowskiego,
10) wypłatę każdej klasie 10% wpłaconych przez rodziców danej klasy funduszy na Radę Rodziców ,
11) nagrodzenie trzech najlepszych klas, które zgromadziły najwięcej na fundusz rady rodziców (średnia wpłata na 1 ucznia) dodatkowym bonem pieniężnym do wykorzystania na potrzeby klasy w wysokości odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł,
12) sfinansowanie zakupu drobnych upominków na zakończenie klas VIII,
13) organizację (dofinansowanie) spotkań autorskich oraz biblioteki,
14) dofinansowanie koncertów, teatrzyków, występów artystycznych i wiele innych.
Informujemy, że na bieżący rok szkolny ustalono sugerowaną składkę roczną w wysokości 100 zł.
Liczymy również na większe wpłaty i darowizny oraz osobiste zaangażowanie w życie Szkoły, za co już teraz serdecznie dziękujemy.
W zależności od Państwa możliwości finansowych, wpłat można dokonać:
– jednorazowo lub w dwóch ratach,
– przelewem na konto Rady Rodziców: 21 9226 0005 0024 5430 2000 0010 (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa),
– gotówką u Skarbnika Rady Rodziców oraz skarbników trójek klasowych.
Czekamy na Państwa nowe pomysły, propozycje i sugestie dotyczące wsparcia Naszych Dzieci.
Rada Rodziców

Tworzymy chór szkolny

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych, którzy potrafią i kochają śpiewać na zajęcia muzyczne, nowo tworzącego się chóru w naszej szkole, w najbliższy poniedziałek (14 września) na godzinę 15.15 do sali teatralnej. Zapraszają Panie Paulina Goebel i Katarzyna Słowik-Siwicka.

Zebranie Rady Rodziców

W dniu 3 września 2020 roku o godzinie 18.45 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim odbędzie się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Pana Dyrektora.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały Komisji Skrutacyjnej w sprawie zaopiniowania rocznego Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Prezydium Rady Rodziców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości proponowanej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Omówienie roli przedstawicieli trójek klasowych w zakresie przedstawienia w klasach zadań Rady Rodziców i celu zbierania środków na fundusz Rady Rodziców.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

Obowiązkowa obecność przynajmniej jednego przedstawiciela trójki klasowej.

Monika Lubańska

Przewodnicząca Rady Rodziców

Decyzja Rady Rodziców w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów

Rada Rodziców SP3 informuje, że w bieżącym roku szkolnym nie zostanie podpisana przez Szkołę żadna polisa grupowa na ubezpieczenie NNW dzieci. Rodzice zainteresowani zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla swojego dziecka powinni uczynić to we własnym zakresie. Rada Rodziców prosi, aby przed zawarciem ubezpieczenia dla dzieci zapoznali się Państwo z ogólnymi warunkami do ofert, które Państwo otrzymają od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych. Więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie w zakładce “Rada Rodziców”. Poniżej uchwała Rady Rodziców w przedmiotowej sprawie.

Zebranie Rady Rodziców on-line

Prezydium Rady Rodziców informuje o zebraniu Rady Rodziców w formie on line w dniu 19.08 godz. 19.00. TEMAT ZEBRANIA – UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW na rok szkolny 2020/2021.
Link do spotkania przesłany zostanie w dniu zebrania 15 min. przed jego rozpoczęciem na adresy e-mail podane przez przedstawicieli trójek klasowych. Adres e-mail można przesłać za pomocą dziennika elektronicznego – RADA RODZICÓW -1C-LUBAŃSKA MONIKA.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Monika Lubańska

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści, aby dowiedzieć się o wynikach egzaminu ósmoklasisty od wychowawcy klasy otrzymacie dane do logowania, tj. login i hasło. Będą one aktywne od piątku 31 lipca od godz. 10.00 na stronie: https://wyniki.edu.pl
Ponadto 31 lipca od godz. 11.00 zapraszamy po odbiór zaświadczeń zgodnie z harmonogramem:

11.00 – 11.20 – klasa 8H
11.30 – 12.30 – klasa 8A
12.45 – 13.45 – klasa 8B
14.00 – 14.45 – klasa 8C
15.00 – 15.45 – klasa 8D

Bardzo prosimy o przestrzeganie godzin, żeby nie stwarzać sytuacji zagrożenia. Do szkoły wchodzimy POJEDYNCZO z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – maseczka, dezynfekcja.