Link

Integrujmy się

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w biwaku integracyjnym, który odbędzie się w naszej szkole w dn. 5-6 września. Będziemy się integrować, spacerować po mieście, poznawać wzajemnie i dobrze bawić. Harmonogram biwaku, zgoda na udział, szczegółowe informacje – u wychowawców.

Rok szkolny 2014/2015 czas zacząć…

Uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy naszego gimnazjum wraz z Panem Burmistrzem Marcinem Jakubowskim, przewodniczącym Rady Miasta Panem Dariuszem Kulmą, Panią Bożeną Machetą i Panią Wandą Izabelą Rombel uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2014/2015.

Nie zabrakło ciepłych słów i życzeń naszego dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego. Również nasi goście nie szczędzili pochwał i wsparcia dla pierwszoklasistów. Wszyscy z piosenką na ustach przywitali nowy rok szkolny.

ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015, które odbędzie się    1 września (w poniedziałek) w sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

godz. 8.00 – klasy przysposabiające do pracy,

godz. 9.30 – kl. I,

godz. 11.30 – kl. II,

godz. 12.00 – kl. III.

Msza święta w kościele pw. NNMP – 1 września o godz. 8.00.

Budowa sali rozpoczęta!

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów i nauczycieli, ale na terenie szkoły praca wre. W lipcu rozpoczęła się na dobre budowa sali gimnastycznej. Roboty ruszyły pełną parą. Z okien na górnym korytarzu można już podziwiać zarys powstającego budynku. Jedno jest pewne – będziemy mieli w końcu salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia! Plan prac przewiduje, że do końca roku 2014 powstanie budynek w stanie surowym.

Jeszcze bezpieczniej

Długotrwałe starania pana dyrektora przyniosły w końcu pozytywny skutek – w czasie wakacji na drodze przy naszej szkole zamontowano muldy, czyli tzw. “śpiących policjantów”. Ograniczenie prędkości do 30 km/h i do tego wymuszające zwolnienie ruchu pojazdów muldy z pewnością podniosą poziom bezpieczeństwa na ulicy Budowlanej.

Wyprawka szkolna 2014/15

 

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, przysługuje gimnazjalistom:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,
  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona w wyżej występujących.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 10 września 2014 r.

Więcej informacji znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników do pobrania stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl w zakładce “Oświata” lub w sekretariatach szkół.

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

2. rachunek, paragon,

3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków.