Jesteśmy WIARYGODNĄ SZKOŁĄ

banner1Niezmiernie miło nam poinformować, że Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim otrzymało certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY.

Zaszczytny tytuł jest wynikiem udziału naszego gimnazjum w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i oznacza, że jesteśmy placówką gwarantującą właściwy poziom edukacji, wychowania i bezpieczeństwa swoim uczniom.

Wiarygodna Szkoła – certyfikat GM2

Zabytek w obiektywie – konkurs

Zrób serię zdjęć zabytku poznanego w czasie wakacyjnych wycieczek i sporządź jego opis. Do 20 września przynieś zdjęcia i opis do szkoły. Wyślemy Twoją pracę na konkurs ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Szczegóły konkursu – w załączonym regulaminie.

Konkurs_fotograficzny – regulamin i karta zgłoszenia

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Dopalacze_naFBW ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna nawww.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyprawka Szkolna 2015/16

Uczniowie niepełnosprawni z klas II i III mogą ubiegać się o zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu “Wyprawka Szkolna”. Uczniowie klas I otrzymają podręczniki ze szkoły. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce “Oświata”.

Pożegnanie absolwentów

P1080610aUczniowie klas III to od dzisiaj absolwenci naszego gimnazjum. Wszyscy elegancko ubrani zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia ich nauki w gimnazjum. Pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki ze wzruszeniem wspominał wspólnie spędzone lata. W części oficjalnej wręczone zostały statuetki najlepszym absolwentom 2015 roku. Otrzymali je: Radosław Kuźma z 3f (średnia 5,72) oraz Martyna Kłoczewiak z 3f (średnia 5,67) i Marta Jabłońska z 3g (średnia 5,67). Nagrodę książkową dla najbardziej zaangażowanego społecznie trzecioklasisty z rąk radnego Waldemara Mireckiego otrzymał Piotr Kucharek z 3e. Zasłużone nagrody dla najlepszych sportowców w latach 2012-2015 trafiły do Anny Bortkiewicz z 3c i Sebastiana Domańskiego z 3e. Ważnym momentem było także uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klas II. Wszystkim tym ważnym momentom przyglądali się goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: radni – pan Kazimierz Markowski i Waldemar Mirecki oraz kapłan Jan Opala. W części artystycznej przygotowanej przez klasę teatralną (2a) pod kierunkiem pani Anny Lubienieckiej trzecioklasiści obejrzeli występy taneczne, scenę z życia szkoły i wysłuchali piosenek śpiewanych przez uczennice z 2a. Później nadszedł czas na wręczanie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów i nagród książkowych oraz na uściski dłoni i gratulacje. Dzisiaj niejednokrotnie głos drżał i panu dyrektorowi, i wychowawcom, dzisiaj też nikt nie krył łez wzruszenia. Nasi drodzy absolwenci z roku 2015 – życzymy Wam powodzenia!

P1080592aP1080597aP1080600a P1080603aP1080604aP1080612aP1080622aP1080624a

Koniec roku w klasach I i II

P1080554aP1080563aPrzed południem swoje świadectwa odebrali uczniowie klas I i II. W części oficjalnej pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki wręczał statuetki najlepszym uczniom. W klasach I odebrali je: Magdalena Grabarczyk (średnia – 5,69) i Dawid Płudowski (średnia – 5,62), a w klasach II najlepszymi uczniami tego roku szkolnego zostali: Weronika Ponikowska (średnia – 5,53) oraz Mateusz Cyran (średnia – 4,80). Zabawną część artystyczną przygotowali uczniowie klas 2c i 2d, którzy swoim występem uświetnili tę część uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015.